CHILE Święto Narodowe: 18 września – Dzień Niepodległości

AMBASADA REPUBLIKI CHILE
Siedziba: ul. Okrężna 62, 02-925 Warszawa
Telefon: (22) 858 23 30-31
Fax: (22) 858 23 29
E-mail: echile.polonia@minrel.gob.cl
Godziny pracy: Poniedziałek-Piatek 10.00-17.00

Wydział Konsularny
E-mail: varsovia@consulado.gob.cl
Godziny pracy: Poniedziałek-Piatek 10.00-13.00 – 14.00-16.00

Telefon alarmowy Konsulatu w sprawach pilnych : +48 538 386 641

Wydział Handlowy
Telefon: (22) 842 18 23, 842 18 28
Fax: (22) 642 42 36
E-mail : polonia.varsovia@prochile.gob.cl
Godziny pracy: Poniedziałek-Piatek 10.00-17.00
www.prochile.gob.cl

Konsulaty Honorowe Chile w Polsce mieszczą się w:
Gdańsku
Krakowie
Katowicach
Wrocławiu

CHILE National Day: September 18 – Independence Day

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CHILE
Chancery: ul. Okrężna 62, 02-925 Warszawa
Telephone: (22) 858 23 30-31
Fax: (22) 858 23 29
E-mail: echile.polonia@minrel.gob.cl Office hours: Monday-Friday 10.00-17.00

Consular Section
E-mail: varsovia@consulado.gob.cl
Office hours: Monday-Friday 10.00-13.00 – 14.00-16.00

Commercial Section
Telephone: (22) 842 18 23, 842 18 28
Fax: (22) 642 42 36
E-mail : polonia.varsovia@prochile.gob.cl
Office hours : Monday-Friday 10.00-17.00
www.prochile.gob.cl