Chile podzielone jest na dwanaście regionów plus Metropolię Santiago będącego stolica i siedzibą rządu. Zarządy miejskie, na czele z burmistrzami wybieranymi na czteroletnią kadencje w drodze bezpośredniego głosowania, są obecnie odpowiedzialne za usługi pierwszej pomocy, oraz szkoły tak państwowe jak i prywatne. WŁADZA WYKONAWCZA jest sprawowana przez prezydenta wybieranego na kadencje sześcioletnią. WŁADZA USTAWODAWCZA spoczywa w Chile w Kongresie Narodowym mającym siedzibe w portowym miescie Valparaiso. 46-ściu Senatorów i 120-stu Posłów posiada nadzór i dzieli się obowiązkami legislacyjnymi z władza wykonawczą. WŁADZA SĄDOWNICZA jest niezawisła i odpowiada za administracje sądownictwa. Jest sprawowana 17-sto osobowy Sąd Najwyższy, który wybiera Sędziego Głównego co 3 lata.