JĘZYK URZĘDOWY: język hiszpański

WALUTA: chilijskie peso (USS1=ChS 460)

LUDNOŚĆ: 14 800 000 miasto: 85% wieś: 15%

STOLICA: Santiago de Chile zamieszkałe przez 5 800 000

ZAGĘSZCZENIE: 19 mieszkańców na 1 km 2

PRZYROST NATURALNY: 1,6%

DŁUGOŚĆ ŻYCIA: Średnio 75 lat